Nieuwe patienten

De medewerkers van de praktijk ervaren op dit moment een grote werkdruk. Deze is onstaan is door een snelle groei van de praktijk sinds de vestiging in het nieuwe praktijkpand.

Omdat de kwaliteit van de zorgverlening hierdoor in gevaar komt is besloten voorlopig geen nieuwe patienten aan te nemen.

De assistente kan u e.e.a. mondeling toelichten en u een keuze uit een van de andere huisartspraktijken voorleggen.