Behandelinformatie

Handelingen door assistentes

Door beide assistentes worden verschillende behandelingen verricht zonder tussenkomst van de huisarts. 

Voorbeelden:

Bloeddruk meten

Oorsmeer verwijderen

Bloedsuiker bepalen

Urine onderzoek

Uitstrijkjes in het kader van het bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Longfunctiemeting (spirometrie)

Stikstofbehandeling wratten

 

Behandelingen door de praktijkondersteuner

Eugenie heeft de post-HBO opleiding tot prakijkondersteuner gevolgd en verricht in samenwerking met de huisarts de volgende controles en behandelingen:

Driemaandelijkse controles bij suikerpatienten

Driemaandelijkse controles bij hoge bloeddruk

Controles van COPD-patienten

Door de huisarts beoordeelde huidafwijkingen verwijderen met een cauterisatie-apparaat

Bijzondere verrichtingen door de huisarts

Dokter Dingjan heeft uitgebreide ervaring met enkele specifieke medische verrichtingen. 

Bijvoorbeeld vrijwel alle operaties onder lokale verdoving, uitgebreid longfunctieonderzoek bij astma- en emfyseempatienten en sportgeneeskundig onderzoek en advies. 

Tevens kunt u volledige medische reisinformatie verkrijgen bij reizen naar niet europese landen.  Hiervoor wordt wel een vergoeding gevraagd, die echter lager is dan wat de GGD hiervoor rekent.

Vraag de assistente om informatie over deze onderwerpen